Velegnet til langtidsforsegling af beton- og flisearealer.

HORNUM® Stenimprægnering forsegler stenens overflade og afviser belægninger fra at blive på overfladen. Dette gør det svært for alger og mos at få fodfæste. Eventuel senere smuds kan nemt skylles væk.

Vejledning:
Fliserne renses først grundigt med HORNUM® Belægningsrens, så der ikke er rester af belægninger på fliserne. Fliserne skal være helt tørre før behandlingen.

2,5 liter HORNUM® Stenimprægnering opløses grundigt i 5 liter vand. Blandingen rækker op til 75 m² afhængig af dosering og underlag. Påfør opløsningen med (tryk) sprøjte eller malerrulle. Det er vigtigt, at der ikke ligger blanke søer af fliseimprægnering på fliserne.
Husk altid at foretage prøveopstrøg for kontrol af overfladen og produktets forenelighed.

Vigtigt:
Ved udlægning med sprøjte, bør møbler og krukker fjernes og andre arealer afdækkes. Alle urenheder på overfladen skal fjernes før behandling.
Ved udlægning langs alle IKKE-betonoverflader, vinduer og karme, skal disse afdækkes for at undgå sprøjt. Uafdækkede arealer bør hurtigst muligt afvaskes med varmt vand. Brug ikke algebekæmpelsesmidler lige før og efter behandlingen.
Ungå behandling ved udsigt til regn. Fliserne skal efter behandling være tørre før de benyttes. Anvendt udstyr rengøres i varmt vand.

Behandlingshyppighed
Behandlingshyppighed afhænger af hvor belastet området er og det ønskede resultat. Ved normal belastede områder vil vi anbefale at behandle hver 1-2 år. Ved hårdbelastede områder vil man opnå en fordel hvis man sprøjter fliseimprægnering 1-2 gånge om året, for eksempel om foråret og efteråret. Vi anbefaler, at man kun fejer fliserne fri for jord/blade/planterester og andre løse genstande imellem behandlingerne.

Vejl. udsalgspris: 199,95 kr.
Indhold: 2.5 l
Rækker til: 75 m²
Varenummer: 109130

Deklaration

ADVARSEL:
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
Opbevares utilgængeligt for børn.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere min.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.
Søg lægehjælp ved ubehag.

INDHOLD:
> 30% Silikat.