Etårig. Hurtigt voksende bælgplante. Kvælstofsfikserende plante. Får små, rosafarvede blomster. Ved nedgravning af plantedelene (senest under blomstring og før dannelse af frøkapsler) afgives kvælstoffet til de efterfølgende afgrøder. Egner sig derfor som forkultur for planter, som har et stort behov for kvælstof som f.eks. kål. Desuden udvikler planten især ved tidlig såning et tæt, fint rodnet, som bidrager til porøsitet og dermed forbedring af jordstrukturen. Den tætte vækst bidrager til at ukrudtet får sværere vækstbetingelser og hindrer udvaskning af næringsstofferne. Serradel er derfor især velegnet til næringsfattig jord eller som efterafgrøde. Planteresterne lades urørt gennem vinteren. Næste forår vendes de resterende plantedele i det øverste jordlag. Efter såning holdes jorden fugtig, indtil spiringen er godt i gang.

Latinsk navn: Ornithopus sativus
Vejl. udsalgspris: 32,95 kr.
Varenummer: 1857