Organisk kyllingegødning. Giver dine roser en optimal vækst.

Roser er krævende planter, som har brug for den rigtige gødning på det rette tidspunkt, for at blomstre flere gange i sæsonen.

HORNUM® Rosengødning svider ikke planterne og er langtidsvirkende, eftersom næringsstofferne frigives i takt med planternes behov. Rosen får derved præcis den mængde næring, som den har brug for i hele vækstperioden. 1 kg rækker til 10 m².

Havetips fra HORNUM®:
Medio april: Roserne beskæres, og der gødes med 1 kg HORNUM® Rosengødning pr. 10 m². Jorden kultiveres let for at mindske ukrudtet.

Juli: Ved svag vækst og ringe blomstring kan der gødes med 250 g HORNUM® Rosengødning pr. 10 m². Herefter gødes ikke, da dette vil give nyvækst, som ikke kan nå at modne inden vinteren. Ukrudtsbekæmpelse og evt. vanding fortsættes. Visne blomster fjernes og evt. bladlus spules væk med koldt vand.

December-januar: Ved frost og store temperatursvingninger er det en god idé at dække roserne let med granris eller vintervæv. Dækket fjernes ikke før forår – marts/april.

Vejl. udsalgspris: 124,95 kr.
Indhold: 5 l
Rækker til: 40 m²
Varenummer: 36060

Deklaration

NPK 9-2-9 + mikronæring
Organisk kyllingegødning tilsat ekstra mikronæringsstoffer.

Kvælstof, total (N) 8,67 %
Fosfor (P) 2,36 %
Kalium (K) 8,84 %
Magnesium (Mg) 0,20 %
Tørstofindhold ved pakning 88,0 %