Velegnet som dækafgrøde og grøngødning.
Frøblanding til grøngødning bestående af: 70% Etårig almindelig rajgræs (Lolium perenne). 15% Omvendt kløver (Trifolium resupinatum). 15% Blodkløver (Trifolium incarnatum). Dækker lynhurtigt den bare jord og holder dermed ukrudtet nede. Løsner og giver liv til udpint jord helt ned i de dybere jordlag. Kvælstoffikserende, hvilket bevirker at afgrøden gøder nærmiljøet. Bredsås på velfræset, mager jord. Frøene hakkes eller fræses (3-5 cm ) ned i jorden. Blomstring påbegyndes efter ca. 6-8 uger. Straks herefter fræses eller graves grøngødningen ned i jorden. Kan dog også udsættes til efter overvintring. Kompostering: afgrøden høstes, plantedelene komposteres. Efter 2-3 gange høstning, graves plantedelene ned. Optimal virkning opnås ved tilstrækkelig fugtighed.

Vejl. udsalgspris: 32,95 kr.
Varenummer: 1689