Flerårig. Bælgplante. Lucerne er en flerårig bælgplante, som får lange rødder, der bidrager til porøsitet og dermed forbedring af jordstrukturen. Planten er en proteinrig foderplante, som via knoldbakterier binder luftens kvælstof, som derefter ophobes i jorden, som dermed bliver mere næringsrig. Den tætte vækst bidrager til at ukrudt får sværere vækst-betingelser og hindrer udvaskning af næringsstoffer samt udtørring af jorden. Blomsterne er pollen- og nektarrige og derfor populære hos insekterne. Plantdelene graves ned i jorden senest ved blomstring - ved senere såning først i foråret. Egner sig især til tung, komprimeret kalkholdig jord. Dyrkningspause på 5-7 år på samme areal bør overholdes. Efter såning holdes jorden fugtig, indtil spiringen er godt i gang.

Latinsk navn: Medicago Sativa
Vejl. udsalgspris: 32,95 kr.
Varenummer: 2106