Til etablering og jordforbedring. 100% grov muld.

HORNUM® Gartnerens Grovgode Sphagnum er en grov sphagnum, som er særdeles velegnet til rhododendronplanter. Den grove sphagnum øger muldindholdet og stimulerer roddannelsen og er med til at bevare fugtigheden.

Havetips fra HORNUM®:
HORNUM® Gartnerens Grovgode Sphagnum kan anvendes overalt i haven. Sphagnummen er især velegnet til etablering og omplantning af surbundsbedet.

Anvend et 35-40 cm tykt lag HORNUM® Gartnerens Grovgode Sphagnum i det nedgravede eller hævede bed. Sphagnummen løses og gennemvandes inden plantning.

HORNUM® Gartnerens Grovgode Sphagnum er også velegnet til blanding med kompost, som graves eller fræses ned i det øverste jordlag.

Er meget velegnet til blanding med tung lerjord.

Indhold: 300 l
Varenummer: 70017S

Deklaration

Sphagnumtype: Hvidmose / vækstmuld
Oprindelsesland: Sverige
Humifieringsgrad: H1-H3
Finhedsgrad: Grov
Brugsdensitet: 65 kg / m3
Brugsvolumen: 300 liter
Tørstoflndhold: 20 kg/pkn.
Askeindhold: < 5%
Surhedsgrad: pH 3,0 - 4,0