1. Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver hvordan www.hornum.com under selskabet FAUSOL A/S, CVR. nr. 30908783, indsamler, opbevarer og behandler oplysninger om dig.

Politikken er gældende for de oplysninger, som du afgiver til os på vores hjemmesider, herunder www.hornum.com, i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev, retter henvendelse til vores kundeservice, samt for de oplysninger vi indsamler når du besøger vores hjemmeside.

FAUSOL A/S er dataansvarlig for dine personoplysninger. Vi vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Henvendelser vedrørende persondata rettes til:

FAUSOL A/S
Industrivej 3A
DK-4632 Bjæverskov
Telefon: 70272950
Mail: info@fausol.dk

 

2. Formål med indsamling af data og juridisk hjemmel hertil.

Når du besøger www.hornum.com, indsamler vi oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, f.eks. dine søgeord for at komme til siden, eller om du bruger en mobiltelefon eller bærbar computer, din IP-adresse, samt en række øvrige oplysninger om den enhed du kommer fra. Vi bruger disse data til statistik og adfærdsmønstre på www.hornum.com, for hele tiden at forbedre kundeoplevelsen og hjemmesidens funktionalitet. 

Derudover indsamler vi oplysninger om dig ved brug af cookies i forbindelse med dit besøg. Du kan læse nærmere om vores brug af cookies på siden "Cookies".

Formålet med disse opsamlinger af data er, at det er i vores interesse at kunne give dig den bedste besøgsoplevelse på www.hornum.com.
Vi indsamler og behandler sådanne oplysninger i medfør af vores berettiget legitime interesse jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet på www.hornum.com, indsamler vi følgende personlige oplysninger som du selv angiver: Navn og e-mail.

Formålet er at kunne sende nyhedsbreve til dig og i øvrigt at forfølge vores legitime interesser i at sende dig markedsføring.
Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f. Vi sender kun e-marketing såfremt du specifikt har samtykket til det.

 

3. Videregivelse af data til tredjepart.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjepart, medmindre andet følger af vores persondatapolitik.

Vi samarbejder med eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysninger på vores vegne. Det kan f.eks. være udvikling af vores tekniske platform eller dataanalyse for at skabe en bedre oplevelse på www.hornum.com. Hvor relevant og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning indgår vi en databehandleraftale med sådanne samarbejdspartnere.

Følgende samarbejdspartnere behandler data på vegne af www.hornum.com:

  • Mailchimp (e-mail markedsføring)
  • Facebook
  • Google (statistik/analyse)

Af vores samarbejdspartnere, er nogle etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU persondataforordningens artikel 45. I det omfang vi bruger andre samarbejdspartnere, der behandler personoplysninger på vores vegne, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

Dette gælder for:

  • Google LLC
  • Facebook Inc.

I tilfælde af en evt. overtagelse af virksomheden eller deltvist frasalg, vil videregivelse af personoplysninger blive håndteret efter gældende lovgivning, omkring behandling af personoplysninger i forbindelse med virksomhedsoverdragelse.

 

4. Dine rettigheder

Som kunde/bruger har du ret til at få indsigt i hvilke oplysninger FAUSOL har registreret om dig, samt i hvilken forbindelse vi anvender disse data.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@fausol.dk.

Hvis du skulle opdage, at FAUSOL har urigtige oplysninger omkring dig, så har du i visse tilfælde ret til at få rettet disse urigtige oplysninger. Hvis du opdager dette, så vil vi bede dig rette henvendelse til os på info@fausol.dk.

I nogle tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f. eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et kvalificeret grundlag for at beholde dine personoplysninger (f.eks. hvis vi lovgivningsmæssigt er forpligtet til det). Hvis du ønsker at få slettet dine personoplysninger bedes du rette henvendelse til os via e-mail på info@fausol.dk.

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, såkaldt dataportabilitet. Hvis du ønsker dette bedes du kontakte os via e-mail info@fausol.dk.

Du har ret til at gøre indsigelse til vores brug af data, til f.eks. markedsføring. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor eller henvende dig til os.

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, kan du altid tilbagekalde det samtykke du har givet os, i forbindelse med en personoplysning. Det kan gøres ved at skrive til os på info@fausol.dk. Du bør være opmærksom på, at din tilbagetrækning af dit samtykke ikke berører lovligheden af vores behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen  

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via info@fausol.dk. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K

 

5. Sletning af persondata fra FAUSOLs side

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsmail slettes såfremt du trækker dit samtykke tilbage og vi ikke har anden hjemmel til fortsat behandling af dine data.

Oplysninger indsamlet via Google om din adfærd på / brug af www.hornum.com slettes automatisk efter 50 måneder.

Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål, vil blive slettet eller anonymiseret.

 

6. Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse

 

7. Ændringer og seneste opdatering

Såfremt vi ændrer i vores persondatapolitik vil vi orientere dig via en af de kommunikationskanaler du har valgt. Derudover vil du også altid kunne se den gældende persondatapolitik på www.hornum.com/persondatapolitik

 

Opdateret d. 25/5 2018