Etårig. Blomsterrig bælgplante. Får et væld af smukke, purpurrøde blomster sommeren igennem. Tiltrækker bier, sommerfugle og insekter. Planten tåler en del frost, men overvintrer ikke, hvis den har været i blomstring. Ved sen såning fra august til september overvintrer blodkløver som grønne rosetter. I 2. vækstsæson vil planten så blomstre i slutningen af maj. Danner en middeldyb pæle- rod med mange siderødder, som bidrager til porøsitet og dermed forbedring af jordstrukturen. Blodkløver kan også dyrkes for at tilføre jorden kvælstof, mindske udvaskning og hæmme ukrudtsvækst. Planteresterne lades urørt gennem vinteren. Næste forår vendes de resterende plantedele i det øverste jordlag. Blodkløver kræver en dyrkningspause på 4-6 år. Trives i kalkholdig jord. Efter såning holdes jorden fugtig, indtil spiringen er godt i gang.

Latinsk navn: Trifolium incarnatum
Vejl. udsalgspris: 32,95 kr.
Varenummer: 1858