Effektiv rengøring af alle hårde overflader. Fjerner belægninger fra fliser, mure, sokler, tage, swimmingpools, bassiner m.v.

Velegnet til mure, sokler, tage, fliser, træværk, plastflader, bund og sider i swimmingpools og bassiner m.v. Påfør HORNUM® Belægningsrens med børste, vandkande med spreder eller håndsprøjte.

Vejl. udsalgspris: 64,95 kr.
Indhold: 1 l
Varenummer: 109110

Deklaration

Irriterer øjnene og huden. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm under arbejdet.
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af dampe. Må kun bruges på steder med god ventilation. Miljøfarlig. Giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Deklaration:
5-15 % Benzalkoniumchlorid

Vejledning

Fortyndes med vand. Ryst dunken før brug.

Blandingsforhold ved håndsprøjte: 1 dl. pr. 1 l. vand.
1 liter brugsopløsning rækker op til ca. 20 m² ved håndsprøjte.

Blandingsforhold ved vandkande med spreder: 2 dl. pr. 10 l. vand.

Det bedste resultat opnås ved udlægning i gråvejr på en forfugtet overflade. Må ikke blandes med sæbe, da dette nedsætter renseeffekten. Der skal ikke efterskylles, da den bedste effekt opnås ved, at produktet virker længst muligt på emnet.